Zayeval (tro)

Zayeval tjener som sådan ikke en gud, men tilbeder skikkelserne af Herskerne som en guddom. Den øverste skikkelse inden for disse er naturligvis KoYegor Zakhar, der anses som den mægtigste, idet han selv er hersker over de fem andre herskerskikkelser. De fem andre er kommet til at stå for forskellige aspekter af tilbedelsen. 

Hersker Aspekt
Nesir Ubetinget loyalitet
Vlokaska Kløgt og Snilde
Oyekar Hævn
Valmoya Magisk styrke
Mirek Opofrelse og Beskyttelse

Zayevals indhold

Ud over at hylde sig selv som folk, og de mægtige herskere for deres magt, hylder Zayeval generelt organiseret magt og styrke; både magisk og fysisk. 

Herskerne havde krav på de riger, de overtog, fordi de dels var stærkere, og dels var bedre til at forvalte styringen af dem. Det var også Herskene der udråbte Zayevals folk, til at være landets retmæssige folk. De af Zayevals folk der alligevel modsatte sig Herskernes styre, blev anset for uværdige, og blev straffet hårdere end andre, for at vende deres position som det udvalgte folk ryggen. 

Når Zayeval hylder Herskernes overtagelse af rigerne, hylder de først og fremmest den store vision det var, at samle et så stort område under flere enkelte ledere, der igen var samlet under en enkelt magt. Den hårde håndhævelse af magtfordelingen betød at rigerne kunne vokse i rigdomme og strålende magtsymboler. Under dette styre opstod der ikke interne stridigheder rigere imellem, for de var alle styret af en højere magt; KoYegor Zakhar. Man påpeger i denne sammenhæng gerne, hvordan rigerne før herskerne var splittede og bekrigede hinanden.  

Unik kontrol over udøde

Når man skal påpege Herskernes styrke, henviser Zayeval tit til den kontrol de havde over døden. Ud over livets gudinde Aelia, og dødens gudinde Enida, har ingen andre væsner kunne kontrollere aspekter af liv og død. KoYegor Zakhars og hans tjenere har dog helt enestående taget kontrol over de liv som Enida ellers burde have overtaget, og deres arméer af udøde har altid været et klart symbol for deres magt. På grund af dette, argumenterer Zayeval også for at Herskerne på flere punkter står over andre guder. 

Zayeval har en samling tekster om Herskernes gerninger som de gerne refererer til. Størstedelen af teksterne er uden forfatter og bygger nok mest på genfortælling. Selvom der selvfølgelig ikke er nogen tvivl om at ordene er sande     

Zayeval (tro)

Oyekars Krone TheTrine TheTrine