Azravento

Et rige der primært udspringer af en stor by – grænsen mellem rige og by er derfor lidt flydende, men siden de mindre bebyggelser udenfor den store by også sorterer ind under den, er Azravento ikke utvetydigt begrænset til en enkelt by. 

Azravento ligger på kanten af Hendassa-ørkenen i ly af en lav bjergkæde. Historisk set har man ikke beskæftiget sig rigtig med, hvad der er i retning af Hendassa-ørkenen – da den som bekendt kun er fyldt med orker og andet besværligt. Magikerne har rejst en mur, der sikrer Azravento mod både vejr og væsner fra ørkenen

Byen Azravento

Byen kendes for dens farverige og mange tårne, og mest af alt for det centrale Azurblå Universitet, der hæver sig på et plateu over resten af byen. Traditionelt har Azravento været et frit samlingssted for magikere, og officielt ledes byen også af Det Azurblå Universitets overhoved. Denne har dog aldrig aktivt interesseret sig for meget andet end selve universitetet, så praktisk varetages resten af byen af en Vagtkaptajn og en Byherre som henholsvist står for militæret og økonomien. Vagtkaptajnens beføjelser strækker sig i praksis kun til ikke-magikere i byen, da magikerne ikke bryder sig meget om at blive sat på plads af ikke-magikere

Ud over univeritetet er byen kendt for sine farverige og livlige gader, samt et stort udvalg af alskens markeder. Handel har skaffet folk i byen stor velstand, men langt fra alle har fået del i den, og der er et stort skel mellem de rigeste og de fattigste. Kultur og kutyme er dog at man for alt i verden ikke fremstår pengeløs, og de fleste vil hellere leve næsten uden mad, frem for at ligne en pjalt.

 

Azravento

Oyekars Krone TheTrine TheTrine