Yegor Vlokaska

Den anden hersker som sluttede sig til KoYegor Zakhar.  Siges oprindeligt at stamme fra Det Azurblå Universitet i den mægtige by Azravento

I sin tid herskede han over Vlokastahl (det område der nu er Geranien)

Er kendt for, i stedet for at overtage sit rige med vold, at have snydt eller overtalt dets indbyggede til at overdrage det til ham

I Zayeval-troen

Afspejler kløgt og snedighed. Zayeval-tilbedere der særligt knytter sig til Vlokaska, tilgår ofte deres intellekt og for at overkomme udfordringer. Som Vlokaska selv har sagt, "kan direkte magt ofte være den rigtige løsning, men man kan først gøre sig det begribeligt, når man har gjort sig de andre muligheder klart. Den mand som kender alle spillets mulige træk, står langt bedre end den der bruger de samme sikre træk ved hvert spil" 

 

Yegor Vlokaska

Oyekars Krone TheTrine TheTrine