Yegor Nesir

Den første tjener der sluttede sig til KoYegor Zakhar

Stort set intet vides om denne tjener. Nesir har så vidt vides, altid rejst med Koyegor Zakhar og fungeret som hans personlige kriger og bodyguard.

Nesir er også den eneste af Herskerne som ikke fik sit eget landområde at regere. I stedet blev Nesir i Zakhartahl ved KoYegor Zakhars side.

I Zayeval-tro

Er symbol på den urokkelige og evig tro tjener. Man refererer til Nesir når man vil sætte eksempel på ubetinget loyalitet. 

Ses afbilledet fuldt armeret i rustning med lukket hjelm og et sværd

Yegor Nesir

Oyekars Krone TheTrine TheTrine