Yegor Mirek

Mirek var den 5. og den sidste af de store herskere der sluttede sig til KoYegor Zakhar

Mirek var oprindeligt bror og rådgiver for Kongen af Kadish og boede i hovedstaden Relto. Det siges at KoYegor Zakhar og de andre herskere kom til Relto for at udfordre kongen. Mirek sluttede sig her til dem og forrådte sin bror og konge.

Mirek endte med at herske over Mirektahl som før og efterfølgende er kendt som Velien. Her blev hans opgave at værne Herskernes riger mod De Vilde Folk fra det nærliggende og barske Virjem

Mirek var den sidste af herskerne der faldt. Selv efter KoYegor Zakhar var blevet væltet, fortsatte han sit virke, og blev først besejret flere år senere.

I Zayeval-troen

Mirek står som den hersker der kunne genkende stor magt, da han så den, og i sin forståelse for, hvad der var det rigtige at gøre, sluttede sig Herskerne. Denne egenskab anderkendes Mirek meget for, og han fremhæves som et tegn på den mulighed alle bliver sat over for, når de står over for Herskerne: at give afkald på alt, hvad man tidligere besad for at hengive sig fuldkomment. 

Mirek står også som den standhaftige og udholdende Hersker, da han holdt stand, selv da de andre Herskere, inklusive KoYegor Zakhar, var besejret. Dette underbygges yderligere i kraft af at Mireks opgave var at beskytte de fem riger mod De vilde Folk fra Virjem. 

Yegor Mirek

Oyekars Krone TheTrine TheTrine