KoYegor Zakhar

KoYegor Zakhar var en mægtig magiker som i en mørk tid underlagde sig hele Valrona.

Han havde under sig fem tjenere som i et ønske om at få del i hans kræfter, sværgede ham evig troskab. De hjalp ham til at erobre hele Valrona, og blev hver hersker af et rige. KoYegor Zakhar selv var det endelige overhoved over det hele, og herskede fra Zakhartahl, det som nu er kendt som Talien.

Navnligt er KoYegor Zakhar kendt for at kunne kontrollere de udøde. Det er bemærkelsesværdigt, fordi kontrollen over liv og død normalt kun tilfalder Aelia og Enida. Af samme årsag er Zakhars virke blevet kædet sammen med Enida, der særligt efter Herskernes fald blev en meget ildeset guddom  

Ophav

Hvorfra KoYegor Zakhar oprindeligt stammer, er et lidt uafklaret spørgsmål. Det er som sådan heller ikke et emne der interesserer de fleste; under kampen for at få ham væltet var man mest interesseret i bare at komme af med ham, og i eftertiden man fokuseret på at tænke så lidt på ham og hans styre så muligt.

Nogen har angivet at han egentlig stammer fra old-riget Yekazal, på baggrund af de yekazalianske titler KoYegor og Yegor, som han og hans tjenere smykkede sig med. Teorien er dog også blevet manet i jorden, bl.a. af jorddværgen Igbar d. Yngre, der i sin sammenfatning om Herskerne og De Fem Tjenere, fremhæver at det ville gøre Zakhar flere hundrede år gammel, før han overhovedet påbegyndte invationen af Valrona. Mere sandsynligt er det, at Zakhar fandt inspiration i det gamle rige, og muligvis har studeret det før han blev erobrer.

KoYegor Zakhar dukker op i historienedfældingerne, da han i følgeskab med sin første tjener, Nesir, nedslagter en gruppe af orker i Hendassa-ørkenen, og lader dem rejse som udøde. Herefter slutter Vlokaska sig til dem, hvorpå herskeren og tjenerne rejser videre, til de når Dalorien, hvor Oyekar og Valmoya slutter sig til dem. I herskerbyen Relto i Kadish, overfuser Zakhar kongen, og pådrager sig Mireks opmærksomhed, der herefter slutter sig til herskerfølget.

Talen på bjerget

Erobringen af Valrona begynder den nat, da Zakhar samler sine tjenere opppe i den store bjergkæder der omgriver Relto, og holder sin berømte tale, som bliver skæbnebærende for den næste lange tid i Valrona. Han fremlægger sin plan og sine visioner, og lover hver af sine tjenere en herskertitel og et rige at varetage (undtagen Nesir). Det siges at det også er her, han skænker dem de mægtige kroner der giver dem hver især part i hans magt.

Virke og fald

KoYegor Zakhar og hans herskede i Valrona gennem mange år, og opnåede også en vedvarende stabilitet i de riger, som de efter erobringen omdøbte. Den hårdhed som rigerne blev styret med, endte dog med at blive for voldsom, og et oprør ente med at rejse sig, og efter en lang kamp led Herskerne og KoYegor Zakhar det endelige nederlag.

KoYegor Zakhar

Oyekars Krone TheTrine TheTrine