Jorddværge

Modsat Altinger, er Jorddværge meget mere kraftige og grove i deres statur. Jorddværgene er i højere grad krigere, og behersker ikke smede- og byggekunsten i samme grad som Altingene. Når de selv bygger, er det langs skrænter og i nogle tilfælde også oppe på jorden. Nogle har også fundet bo i nogle af Altingernes efterladte underjordiske byggerier. De bor som regel i klaner. De fleste jorddværge har lidt mindreværdskomplekser over altingene. I forskellig grad bliver de bekræftet i det af andre folkeslag, da det er den almene opfattelse, at jorddværgene er en slags underart af de ”oprindelige dværge”. I nogle dværgeklaner dyrker man dog også slægtskabet mere positivt, og forsøger at samle sig viden fra altingene, for at ”genetablere dværgenes oprindelige position”.

Spørgsmålet om jorddværgenes oprindelse Det ligger lidt implicit i den generelle opfattelse, at jorddværgene er en slags sekundær dværgerace i forhold til altingene som både er dygtigere smede og tilmed er de 'oprindelige' dværge.

Hvorvidt de to typer dværge overhovedet er beslægtede, er stadig et emne der står til diskussion. Der er opfattelser der går på at jorddværgene er en afart af altinge, udviklet fra særligt kraftige familier. Andre er af den overbevisning at jorddværgene er skabt af guden Mandos som et eksperiment. Af denne teori kan man både tolke jorddværgene som værende skabt med altingene som udgangspunkt, eller skabt uden tilhørsforhold til dem. Nogen hævder også at de er skabt i Mandos billede, men det er et fåtal. Selvom jorddværgene er kommet til senere, har de eksisteret i ganske længe, og har altså levet i verden med altingene i den tid.

Jorddværge

Oyekars Krone TheTrine TheTrine