Hendassa-ørkenen

Hendassa-ørkenen er et stort og uvejsomt ørkenområde. Skønt der findes oaser med livsmuligheder i det varme sandlandskab, er det meste af ørkenen et nådesløst levested, og det er meget sparsomt med etablerede samfund. 

Orkerne i ørkenen

En race, der har fundet sig nogenlunde tilpads i dette landomåde, er orkerne. Deres hårdføre natur har uden tvivl givet dem lettere betingelser for at være her, end mange andre racer. Desuden er Hendassa-ørkenen et sted som ikke mange færdes villigt i, hvilket omvendt har gjort det til et sted, som orkerne kan leve "fredeligt og uforstyrret". I hvert fald forstyrrer de ikke så mange.

De lever for det meste i mindre normadesamfund, da de hårde forhold gør det lettere at leve småt. Blandt orkestammerne, findes flere halvorker. De befinder sig som det laveste led i hierakiet. Under tiden frigør halvorker sig fra orkegrupperne og finder sammen i små grupper af halvorker. Det er en hård tilværelse, da disse grupper ikke er set særlig pænt på af orker, og nogen gange udgør sportslige jagtmål.

Typisk har orker fra Hendassa ikke den klassiske grønne toning i deres hud, men en mere brun eller sandfarvet, der gør det lettere at falde i med omgivelserne

Gudedyrkelse

Traditionelt dyrker orkerne (og halvorkerne) i Hendassaørkenen de ånder som omgiver dem. Ørkenen er et uvejsomt og farligt sted, og fra ånderne kan man få styrke og hjælp til overlevelse. Ikke alle har dog lige god forbindelse til de planer, hvor ånderne opholder sig; Shamanen er derfor en vigtig skikkelse for orkerne. Under tiden findes der også stærke krigere der oplever at kunne komme i kontakt med ånderne. 

De primære ånder der dyrkes, er dem der er tilknyttet ørkenens dyreliv - navnligt de stærke dyr. 

Derudover dyrkes hellige steder i ørkenen.

Ud over orker, finder man også andre racer i normadegrupper, som lever en barsk tilværelse i ørkenen.

Der er desuden utallige historier om de hæslige bæster der har fundet måder at leve på dybt inde i Hendassa

Riger

Azravento ligger som det eneste rige, i Hendassa-ørkenen. Dog på grænsen, og i læ af en række bjerge. Generelt bekymrer indbyggerne i Azravento sig ikke meget om selve ørkenen, og undgår den, da den alligevel er fyldt med orker. 
 

Landmarks:

D’jakara-klippen

Hendassa-ørkenen

Oyekars Krone TheTrine TheTrine