Halflings

Halflings er en lav humanoid race på størrelse med menneskebørn

Halflings dukker op alle steder i verden. De har tradition for handel, og mange rejser rundt omkring med dette erinde. Ellers bor de i små samfund; enten i landlige enkeltstående halfling-samfund, eller som en delpart af andres byer. De fleste store byer har en mindre halfling-afdeling.

Hvor racen helt præcis har sin oprindelse fra, er ikke helt vist, men den førende teori inden for historikere er, at racen er draget til fra et andet rige over havet for meget lang tid siden, eller at der reelt har eksisteret et halfling-rige, som nu er gået tabt.

Halflige selv, bekymrer sig generelt ikke meget om racens oldtidshistorie. De beskæftiger sig hellere om de enkelte familiers historie, som for så vidt også kan række ganske langt tilbage. De halflingfamilier som har tradition for at bo fast, kan sagtens have levet der gennem flere hundrede år

Halflings

Oyekars Krone TheTrine TheTrine