Guder og Religion

I Palmë er guddommen polyteistisk, i den forstand at der fremstår et sæt personificerede gudeskikkelser der lever i side om side. De har er internt forbundne af følelsesmæssige og familiære bånd, og har på den måde en del ligheder med de dødelige, fremfor blot at være ubeskrivelige, guddommelige store kræfter.

Gudeskikkelserne fremstår ikke ens i alle kulturer og folkeslag – der er blandt andet en tendens til at elverne afbilleder Enida i en elverskikkelse, hvor menneskene ser hende i menneskeskikkelse, uden at det dog anses forkert for nogen af parterne.

Rundt om i verden dyrkes de forskellige gudeskikkelser også i forskellig grad. Fx spiller Aelia en stor rolle for Valronas historie, hvorfor hun her dyrkes i et andet omfang end et andet sted  

Ud over de største guder som står for de aspekter der dyrkes mest i verden, eksisterer der også en gruppe mindre guder der repræsenterer mere nicheagtige aspekter. De dyrkes enten generelt af et fåtal af den brede befolkning, eller udelukkende af små samfund

Guderne

Aelia Liv
Enida Død
Mandos Viden
Karakas Krig
Debilon Tiggere
? Kærlighed
Delamis Havet
Rigor Storm/Uvejr

Gudedyrkelse uden for gudeskikkelserne

Ud over gudeskikkelserne er der også eksempler på en så stærk dyrkelse af en eksistens på det materielle plan, at denne opnår en slags guddommelig skikkelse. Fx profetdyrkelse. Det kræver dog at denne jordiske skikkelse på en eller anden måde er i kontakt med stærke kræfter. Et eksempel på dette er Zayevals dyrkelse af Herskerne

Åndeverden

Det materielle plan er flere steder rørt af stærk magisk indflydelse som ikke er forbunden med gudeskikkelsernes kræfter. Værende det sig levende dyr og planter eller bjerge og dybe vandområder, findes der "ånder" eller magiske besjællinger som dyrkes rundt om i verden. Fx D'jahaka-klippen i Hendassa-ørkenen. Typisk finder man det ved mindre, ikke så civiliserede samfund som skovelverklaner, eller stammekulturer, hvor shamaner har fundet en måde at komme tættere på disse åndeskabnminger

 

Guder og Religion

Oyekars Krone TheTrine TheTrine