Debilon

 Tiggernes gud 

Han våger over dem, de andre har glemt eller ikke gider, tage sig af: tiggerne, de syge, de udstøde, fattige.  

Han ses i skikkelse af en gammel, blind mandsperson med bind for øjnene. Ved hans side har han en afpillet due. Duer ses almindeligvis på et tegn på hans tilstedeværelse på det materielle plan, og er så at sige hans meddelere.  
Han sympatiserer med de syge og tiggerne, da han selv er i deres sted. De fleste andre guddomme ser ned på ham. Dels fordi han er svag, men også fordi han i kritikernes optik ikke gør noget for at løfte de dårligt stillede ud af deres elendighed. 

Det er sandt at hans hovedformål er primært at beskytte de fortabte, og de som ikke har brug for den beskyttelse mere, våger han ikke over. 

Debilon

Oyekars Krone TheTrine TheTrine